#สู้โควิด-19 #ไปต่อไม่รอแล้วนะ

“New Normal จัดงานอีเวนต์ยุคหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร?

อีกหนึ่งคำถามที่ต้องหาคำตอบ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า #จากนี้ไปจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว 

 

แน่นอนมีการพูดถึง Hybrid events หรือ การผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์

และ Virtual Event ก็ได้รับความสนใจยิ่ง ซึ่งหลายองค์กรหลายฝ่ายต่างเริ่มเดินหน้าในส่วนของ Live Streaming หรือ Webinar กันไปบ้างแล้ว

ประเด็นเหล่านี้ หน่วยงานที่ดูแลด้านงาน MICE ของไทย อย่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้หาข้อมูลและมาตรการต่าง ๆ ออกมาต่อเนื่อง

โดยทีเส็บคาดการณ์แนวโน้มว่า การจัดงานอีเวนต์/ไมซ์ ยุคหลังโควิด-19 จะให้ความสำคัญกับเรื่องสาธารณสุข การติดต่อสื่อสาร และการทำงานออนไลน์คู่ขนานไปกับออฟไลน์หรือ Hybrid events มากขึ้น แต่จะเป็นรูปแบบไหน ต้องรอดูต่อไป

 

แนวโน้มรูปแบบของการจัดงานในยุคใหม่

ทางทีเส็บคาดการณ์ว่า ประการแรกจะเป็นไปในลักษณะ Virtual Meeting Space มากขึ้น

นั่นคือ Online Event, Webinar สำหรับ Conference ส่วนงานด้าน Exhibition ผสมผสานกันระหว่าง Offline และ Online หรือ ที่เรียกว่า Offline-to-Online (O2O Platform)

งานอีเวนต์ยุคต่อไป “ขนาด” ของงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของประเภทการจัดงาน เรื่อง “ความใหญ่” ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปแล้ว รวมถึง “ขนาดของสถานที่จัดงาน” ด้วย ในกรณีที่จัดงานขึ้นออนไลน์

โดยเฉพาะ การจัดงาน Exhibition มีแนวโน้ม “งานเล็กลง” เนื่องจากจัดรูปแบบทางออนไลน์

สำคัญที่สุดคือเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยในงานจะมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งการทำความสะอาดสถานที่ ระบบการคัดกรอง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ต่อเรื่อง Virtual Event ที่มาแรงนั้น ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่สุดเสียทีเดียว

ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดงานในอนาคต แต่สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ และงานอีเวนต์ (บางงาน) รูปแบบ Face-to-Face ยังเป็นเรื่องจำเป็นและมีประสิทธิภาพมากกว่า

 

สำหรับทาง ทีเส็บ นอกจากได้ตั้งศูนย์ข่าวสาร “TCEB COVID-19 Information Center” และให้ข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ยังได้ จัดทำ 2 โครงการ สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ อีกด้วย

โดยมุ่งเน้น “การเตรียมความพร้อม” มาตรฐานสถานที่จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ ในการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย และการจัดงานโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ยุคหลังโควิด-19

0 โครงการ “จัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19”

สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาทสำหรับสถานประกอบการไมซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปจัดทำแผน และจัดหาอุปกรณ์ตามมาตรการคัดกรองและป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์หลังโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS- Thailand MICE Venue Standards) และสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ อีเมล์: MICEstandards@gmail.com  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดประชุมแบบ Online Platform

 

0 โครงการ “Virtual Meeting Space” หรือ VMS

สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ในการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดงาน และเพิ่มทักษะความรู้ในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่าน 3 กิจกรรม

  • Webinar for Virtual: Seminar & Large-Scale Training

การประชุมสัมมนาเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุนจัดหาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับผู้จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ ปรับเปลี่ยนมาใช้การจัดประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยทีเส็บจะดำเนินการด้านบริหารจัดการเรื่องการผลิต และจัดเตรียมสตูดิโอสำหรับการไลฟ์ (LIVE) ให้ผู้จัดงาน รวมถึงจัดเตรียมผู้ประสานงานทางเทคนิค การดูแลระบบระหว่างการไลฟ์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง 10,000 คนต่องาน

 

  • O2O (Offline to Online): Hybrid event & live events

การจัดงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุนจัดหาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้จัดงานแสดงสินค้า ถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง ทั้งจากสตูดิโอหรือสถานที่ของผู้จัดงาน ครอบคลุมทั้งการช่วยจัดลำดับ การผลิต ควบคุม และดูแลระบบระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง รวมถึงจัดเตรียมผู้ประสานงานทางเทคนิคทุกขั้นตอน ผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibitors) สามารถนำเสนอกิจกรรมและสินค้าบริการต่าง ๆ และมีระบบชำระเงินออนไลน์เพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจได้อีกด้วย

 

  • E-Learning Platform

ศูนย์การเรียนรู้คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะและทบทวนความรู้ (Upskills and Reskills) การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ โดยทีเส็บเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไมซ์ 250 ราย เข้าเรียนคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU จากสถาบัน Southeast Asia Center (SEAC) 6 หลักสูตร

ได้แก่ 1. การบริหารโครงการ (Project Management) 2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) 3. การจัดการ (Management) 4. การสื่อสาร (Communication) 5. การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และ 6. การใช้ดิจิทัล (Digital) เรียนออนไลน์ 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2563) สอบถามได้ที่ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม ทีเส็บ อีเมล: vms@tceb.or.th

 

นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือ “แนวปฏิบัติเบื้องต้นด้านสุขอนามัย สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์” (MICE Hygiene Guidelines) เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/MICE_Hygiene_Guidelines_(Post_COVID-19).pdf

ขณะที่ MICE Intelligence Center อัปเดตบทความหลากหลายเรื่องราวให้อ่านอยู่ที่  https://intelligence.businesseventsthailand.com/

 

อีกสัมมนาออนไลน์ที่มุ่งหวังช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์/อีเวนต์

หัวข้อ “We Will Survive ทางรอดสถานที่จัดประชุมในยุคโควิด-19”

21 พ.ค. 2563 เวลา 13.00- 16.00 น.

ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/micecapabilities/

โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ทีเส็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล

https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/blog

 

https://www.facebook.com/tcebintelligence/

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น