มหาจักรดีเวลอปเมนท์
ได้รับความไว้วางใจติดตั้งระบบเสียง
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (Khonkaen International Convention and Exhibition Center) จ. ขอนแก่น ในการติดตั้งระบบเสียง-ภาพ ห้องประชุม และห้องจัดนิทรรศการ โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ห้อง Meeting Room 1-7 และ Exhibition Room 1-3

ระบบเสียงในส่วนห้องประชุม 1-7 ใช้ระบบเสียงผ่าน BLU-LINK ทั้งหมด โดยเลือกใช้งานลำโพงติดเพดาน JBL/Control 16C/T ในระบบส่งสัญญาณเสียงผ่าน BLU-LINK ใช้งานอุปกรณ์ร่วมเป็น BSS/BLU-806 เนื่องจากจะมีการสั่งงานด้วยโพรโทคอลของ DANTE ร่วมในระบบด้วย โดยการสั่งงานในแต่ละห้องจะสั่งงานผ่านจอระบบสัมผัส BLU-10 ทั้งหมด

ในส่วนห้องจัดนิทรรศการ 1-3 ใช้เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิทัล Soundcraft/Expression โดยใช้งานระบบเสียงผ่าน BLU-LINK และ DANTE ในระบบเพื่อให้ระบบทั้งหมดส่งสัญญาณถึงกันได้ทั้งหมด ในส่วนพื้นที่มีการใช้งานลำโพงแบบ Coaxial เป็น JBL/SCS12 โดยเครื่องขยายสัญญาณเสียงเลือกใช้ Crown/DCI Series ที่มี BLU-LINK เพื่อให้การส่งสัญญาณต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบ Digital ทั้งหมด

ระบบภาพ ห้องทั้ง 2 แบบใช้การส่งสัญญาณภาพแบบ AV Network ทั้งหมด โดยใช้อุปกรณ์ของ AMX/SVSI เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดี โดยการทำงานได้มีการวางระบบ Network ให้กับระบบภาพเอง สั่งงานผ่านจอระบบสัมผัสที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละห้อง

ระบบควบคุมห้อง ใช้ระบบควบคุมของ AMX ในการสั่งงานอุปกรณ์ภายในห้อง เช่น Motor screen, Projector และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
โทร. 0 2378 9905 ถึง 99
Facebook: MahajakPro

แสดงความคิดเห็น