“ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

รับเงินอุดหนุน 20,000 บาท พร้อมหักภาษีสองเท่า

1

จากสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะยิ่งธุรกิจงาน “อีเวนต์” ในห้วงเวลานี้หลายงานตกอยู่ในสถานการณ์ “เลื่อน” ไปตาม ๆ กัน

2

ทีเส็บ – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย จับตามองปัญหานี้มาตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้ออกมาตรการรับมือมาหลายขั้นหลายตอน

3

“ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” อีกหนึ่งแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจ วาดหวังสร้างแรงบันดาลใจในการประชุมสัมมนาในประเทศอีกทางหนึ่ง แบ่งเป็น 3 มาตรการด้วยกัน

4

สำหรับ 3 มาตรการ ที่ว่านี้ ได้แก่

หนึ่ง มาตรการกระตุ้นบริษัท (Corporate) โดยสนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัทภาคเอกชนในการจัดประชุมหากบริษัทใดจัดประชุม สัมมนา พาพนักงานไป Outings ทำกิจกรรม Team Building หรือ CSR ในไทย รับเงินอุดหนุน 20,000 บาท

สอง มาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

สาม การส่งเสริมการจัดประชุมภาครัฐ  กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดประชุมภาครัฐกระจายไปสู่ทุกภูมิภาค

5

เงื่อนไขขอรับการสนับสนุน หากบริษัทใดจัดประชุม สัมมนา พาพนักงานไป Outings ทำกิจกรรม Team Building หรือ CSR ในไทย รับเงินอุดหนุน 20,000 บาท และยังหักภาษีสองเท่า เพียงแค่จัดกิจกรรมขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัท + พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน + มีผู้เข้าร่วม 40 คนขึ้นไป สมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thaimiceconnect.com/th/dmice/detail หรือ ทีเส็บ (ส่วนภูมิภาค) โทร. 0-2694-6000

 

.

.

.

ขอบคุณภาพจาก ทีเส็บ

แสดงความคิดเห็น